COVID-19 recovery and mental health at work

COVID-19 and mental health at work - Vietnamese translation

COVID-19 và Sức khỏe tâm thần nơi làm việc

Các nghĩa vụ y tế chiếu theo Work Health and Safety Act 2011 (Đạo luật Y tế và An toàn nơi Làm việc 2011) áp dụng cho cả về sức khỏe thể chất và tâm lý, do đó người điều hành một doanh nghiệp hoặc doanh vụ (gọi tắt là PCBU (doanh nhân)) có trách nhiệm hỗ trợ các công nhân/nhân viên (gọi tắt là công nhân viên) của mình trong thời kỳ bất trắc và biến chuyển mà đại dịch COVID-19 tạo ra.

Điều quan trọng là PCBUs/chủ nhân nên cung ứng, nếu có thể thực hiện được một cách hợp lý, một môi trường làm việc lành mạnh về mặt tâm thần cho công nhân viên của mình, đảm bảo rằng họ luôn được khỏe mạnh về mặt thể chất và tâm thần trong thời gian này. Để được cập nhật thông tin và tài liệu hỗ trợ đối với COVID-19, truy cập nsw.gov.au/covid-19

Các bước mà PCBU/chủ nhân có thể thực hiện để giảm thiểu việc suy kém sức khỏe tâm thần ở nơi làm việc trong thời kỳ COVID-19

Đại dịch COVID-19 hiện nay có thể gây ra lo lắng và căng thẳng cao độ đối với công nhân viên. Các quản lý, trưởng nhóm và công nhân viên đều có vai trò quan trọng để giúp hỗ trợ và làm giảm nhẹ các yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến suy kém sức khỏe tâm thần, qua các hành động như sau:

Đào tạo trực tuyến và MIỄN PHÍ về kỹ năng y tế tâm thần

Chương trình huấn luyện trực tuyến miễn phí mental health skills training (chỉ qua Anh ngữ) của Chính quyền NSW là một loạt gồm ba phần nhằm giúp gia tăng hiểu biết về suy kém sức khỏe tâm thần và giúp tăng tiến sự an lành. Chương trình có thể được hoàn tất trực tuyến vào giờ giấc và nhịp độ phù hợp với học viên. Chương trình huấn luyện trực tuyến này chỉ có qua Anh ngữ, xin vui lòng tìm kiếm sự giúp đỡ nếu quý vị gặp khó khăn trong việc tự mình hoàn tất chương trình huấn luyện này.

Quản chế các yếu tố nguy cơ

Nên tìm hiểu thông tin về tình hình hiện thời qua các nguồn thông tin chính thức chẳng hạn như nsw.gov.au /covid-19NSW Department of Health.

 • Thực hiện các lời khuyên và các đề nghị từ Safework NSWNSW Health.
 • Nhận ra và hỗ trợ các công nhân viên nơi cơ sở kinh doanh của quý vị mà có thể có nhiều nguy cơ bị thương tổn về mặt tâm lý ở nơi làm việc (ví dụ công nhân viên làm việc ở tuyến đầu hoặc những người đang làm việc tại nhà trong khi cách ly)
 • Hiểu biết về risk factors (các yếu tố nguy cơ) của việc suy yếu sức khỏe tâm thần ở nơi làm việc
Hướng dẫn sự thay đổi
 • Hội ý với công nhân viên về việc làm sao để thực hiện công việc theo cách khác nhằm giúp để tạo khoảng cách tiếp xúc và giữ được an toàn.
 • Dẫn dắt bằng cách nêu gương qua việc quý vị tự chăm sóc cho mình và thực hiện 5 ways to wellbeing (5 cách thức để giúp có được sự an lành).
 • Cho phép sự linh động và xem xét về cách thức mà good work design (thiết kế công việc hiệu quả) có thể giúp công nhân viên của quý vị lo liệu công việc của họ, cũng như gia đình họ và các trách nhiệm trong vai trò người chăm sóc.
 • Thường xuyên liên lạc với công nhân viên về việc doanh nghiệp của quý vị xử trí ra sao đối với COVID-19 và các biện pháp kiểm soát nào mà quý vị áp dụng.
 • Đảm bảo có sự rõ ràng về các lợi bổng mà họ có thể tiếp cận, nhất là khi họ có thể có các trách nhiệm chăm lo cho thành viên gia đình họ hoặc trở nên đau yếu do siêu vi.
 • Nên nhớ rằng các công nhân viên hiện đang nghỉ phép dài hạn hoặc đang hưởng bồi thường lao động có thể cũng cần nhận được thông tin và hiểu biết sự tác động đối với tình huống của họ.
Cung ứng hỗ trợ
 • Nên cởi mở và minh bạch trong sự giao tiếp của quý vị với nhân viên, cho họ biết rằng họ không đơn độc và cảm giác không ổn là điều thông thường.
 • Khuyến khích việc thảo luận cởi mở nhằm giúp công nhân viên chia sẻ hoặc học hỏi lẫn nhau.
 • Chia sẻ các dịch vụ hỗ trợ và đảm bảo công nhân viên biết được những nơi nào cung ứng sự hỗ trợ. Xét đến việc tạo ra một điểm liên lạc trung ương để công nhân viên có thể hỏi về bất cứ điều gì mà họ lo lắng.
 • Quảng bá một Employee Assistance Program (EAP) (Chương trình Hỗ trợ Công nhân viên) nếu có và khuyến khích họ sử dụng các dịch vụ này.
 • Chia sẻ các dịch vụ có sẵn miễn phí như sau:
  • Beyond Blue NewAccess: chương trình miễn phí và trực tuyến để hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
  • Black Dog Institute Online Clinic: công cụ miễn phí và trực tuyến để thẩm định sức khỏe tâm thần cho những người trên 18 tuổi.
  • myCompass: công cụ tự giúp dành riêng cho cá nhân, nhằm để hỗ trợ sức khỏe tâm thần của quý vị.
  • Headspace: ứng dụng (apps) hướng dẫn tập thiền.
Cung ứng một môi trường làm việc lành mạnh về mặt tâm thần cho công nhân viên của tôi đang làm việc một cách cô lập, hoặc tại nhà, trong tình huống COVID-19

Khi các doanh nghiệp có thể thực hiện lối làm việc một cách cô lập để duy trì các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc, điều quan trọng nên biết rằng Work Health and Safety Act 2011 (Đạo luật Y tế và An toàn nơi làm việc) vẫn áp dụng. Sự cô lập mà người làm việc từ xa có thể trải qua sẽ có thể góp phần dẫn đến sức khỏe tâm thần suy yếu và cần có các biện pháp để xử trí tình trạng này, qua các hành động sau:

 • Hội ý với công nhân viên về các thu xếp làm việc tại nhà
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc liên lạc xã giao nhằm duy trì sức khỏe tâm thần tốt đẹp, qua công cụ icare social connections toolkit
 • Giữ liên lạc qua việc giao tiếp thường xuyên tức thời qua điện thoại hoặc hội thảo qua vi-đê-ô (video) thay vì chỉ dựa vào tin nhắn (text) hoặc email, nhằm giúp tạo thêm sự nối kết nơi cá nhân
 • Nhận ra các dấu hiệu có thể cho thấy người nào đang gặp khó khăn, bằng cách nhận biết các thay đổi nơi hành vi và sự giao tiếp. RUOK? cung ứng thông tin hữu ích về cách thức thực hiện việc này từ xa
 • Quảng bá một văn hóa tích cực và hòa nhập bằng cách thường xuyên tạo ra các buổi ăn trưa/trà sáng/trà chiều (nối kết ảo trên internet) nhằm để khuyến khích giao tiếp xã hội
 • Khuyến khích một thông lệ nhằm đảm bảo giờ bắt đầu và kết thúc được rõ ràng, kể cả giờ giải lao và vận động thể lực
 • Hướng dẫn công nhân viên về phương cách để giữ cho tâm thần khỏe mạnh khi làm việc tại nhà, và chia sẻ các công cụ và tài nguyên với họ chẳng hạn như Black Dog Institute - Managing your mental health at home: Working from home during COVID-19working from home safely.
Các tài liệu để sử dụng và chia sẻ để giữ cho tâm thần khỏe mạnh trong mùa đại dịch COVID-19
Các tài liệu để tham khảo giúp vượt qua bất trắc và các thay đổi trong hoàn cảnh công việc
 • Superfriend – Thông tin liên lạc và kiểm soát giúp vượt qua sự thay đổi
 • Giữ được sức khỏe tâm thần khi quý vị out of work (không có việc làm)
 • Ahead for Business: Hỗ trợ cho tiểu thương bị ảnh hưởng bởi các sự cố bất lợi
 • Fair Work Australia: Siêu vi corona và luật lệ Nơi làm việc của Úc
Nếu một công nhân/nhân viên thể hiện các dấu hiệu suy kém sức khỏe tâm thần và cần sự giúp đỡ ngay bây giờ

Liên lạc các dịch vụ dưới đây nếu cần gấp sự hỗ trợ để vượt qua khủng hoảng:

Để truy cập English version (bản Anh ngữ) của tờ dữ kiện này và các thông tin thích ứng khác, viếng trang mạng safework.nsw.gov.au

Để nói chuyện với một thông dịch viên người Việt, hãy gọi số 13 14 50.